Verantwoord restaureren

De Heeren Bouwmeester is aangesloten bij Bouwend Nederland en de Vakgroep Restauratie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De Heeren Bouwmeester is aangesloten bij Bouwend Nederland en de Vakgroep Restauratie. Wij zijn gecertificeerd als Erkend Restauratiebedrijf (ERB) als VGM Checklist Aannemers (VCA***).

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De Heeren Bouwmeester is gecertificeerd en zet zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed.

Bouwend Nederland

De Heeren Bouwmeester is aangesloten bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio’s en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.