6 jaar is dit pand gebruikt als schaftkeet en opslag tijdens de grote restauratie van de Oude Kerk. Nu wordt het pand onder handen genomen zodat dit over enkele maanden weer door de Stichting in gebruik kan worden genomen.