DHB start met de restauratie van het verdedigingsfort : ‘Werk aan de Waalse Wetering’.

 

2017-04-werk-aan-de-waalse-wetering