Vakkundige verfraaiing!

Wanneer het gebouw niet meer voldoet aan de eisen, zal een keuze gemaakt worden tussen renoveren of nieuwbouw. De overwegingen die bij deze keuze een rol spelen zijn tijdsduur en financiële middelen. Bouwgrond is schaars en kostbaar en voor de realisatie van nieuwbouw zijn de procedures lang. Steeds vaker wordt gekozen voor renovatie.

Met een renovatie wordt het bestaande gebouw geoptimaliseerd. Het gebouw wordt verfraaid en aangepast aan de moderne eisen van deze tijd.

Meedenken

Een goede renovatie zorgt ervoor dat uw gebouw weer jarenland kan voldoen aan de nieuwe eisen. Uitgaande van de eisen denkt De Heeren Bouwmeester deskundig mee over budgettering, planning, werkmethode en vakbekwaamheid.

Snelle aanpak

DHB staat voor snelheid van handelen en vlot inzetbaar zijn bij grote en kleine projecten. Door de juiste organisatie kan de tijdsduur van de renovatie worden beperkt zonder concessie te doen aan deskundigheid en vakbekwaamheid.

Goede conditie

Na renovatie is een goede onderhoudscyclus onontbeerlijk. De Heeren Bouwmeester BV is hierin de juiste partner om het gebouw in optimale conditie te houden.

Als nieuw!