De restauratie van de Oude Kerk nadert zijn voltooiing. De laatste fase betreft de zuidkant van de kerk. Na vier jaar restaureren is de verwachting medio augustus 2012 de restauratie af te ronden. Verder is een start gemaakt met de restauratie van de kerkrentmeesterkamer.